سیستم کنترل کارخانه «PET یک» پتروشیمی شهید تندگویان به روز شد
انحصار آمریکایی‌ها در صنعت پتروشیمی شکست

سیستم کنترل کارخانه «PET یک» پتروشیمی شهید تندگویان به روز شد

اخبار پولی مالی- در سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها»، برای نخستین بار در صنعت پتروشیمی، به همت متخصصان ایرانی، سیستم کنترل کارخانه «پت یک» پتروشیمی شهیدتندگویان که پیش‌تر انحصار تکنولوژی آن در اختیار شرکت «امرسون» آمریکا بود، به روزرسانی شد.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بیمه سرمد بیمه سرمد بیمه دی بانک ملی