۹۰ درصد آراء اخذ شده اموال تملیکی تهران استرداد شد
طی سالجاری رخ داد:

۹۰ درصد آراء اخذ شده اموال تملیکی تهران استرداد شد

اخبار پولی مالی- از ابتدای سالجاری معادل 90 درصد آراء اخذ شده قاچاق از سوی مراجع قضایی و تعزیرات منجر به استرداد شده و کالاها به صاحبان آن ها بازگردانده شده و تنها ۱۰ درصد آراء احکام قطعی، دستور فروش و یا حکم امحاء داشته است.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بانک سینا

بنر بیمه دی 24061400