نشست‌های تعاملی هیات مالی و اقتصادی ذوب آهن اصفهان با مدیران عامل بانک های کشور

نشست‌های تعاملی هیات مالی و اقتصادی ذوب آهن اصفهان با مدیران عامل بانک های کشور

اخبار پولی مالی-احمد سلیمی معاون مالی و اقتصادی شرکت که در راس هیاتی از مدیران و کارشناسان مالی و اقتصادی ذوب آهن اصفهان در همایش و نمایشگاه المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی (کیش اینوکس) حضور دارد در حاشیه این رویداد مهم در نشستی با مدیران عامل و مدیران ارشد از جمله بانک های ملت، تجارت، رفاه کارگران و کارآفرین، مشکلات و محدودیت‌های موجود و راهکارهای افزایش تعاملات فی مابین را بررسی کردند.
عرضه ۴۰ درصدی سهام اولین تامین سرمایه‌
در نشست خبری پذیره‌نویسی شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس مطرح شد

عرضه ۴۰ درصدی سهام اولین تامین سرمایه‌

اخبار پولی مالی- تفاوت اصلی «تفارس» این بود که برای اولین بار در بازار سرمایه 60 درصد یک تأمین سرمایه در اختیار یک صنعت قرارگرفته و برای اولین بار 40 درصد یک تأمین سرمایه پذیره‌نویسی عام دارد.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بانک دی بانک دی بیمه سامان بانک سینا