بیمه رازی ۳۵ میلیارد ریال خسارت پرداخت
از ابتدای سال جاری تا کنون :

بیمه رازی ۳۵ میلیارد ریال خسارت پرداخت

اخبار پولی مالی- شرکت بیمه رازی از ابتدای سال جاری تا کنون ۴۱۰ میلیارد ریال حق بیمه آتش سوزی تولید و حدود ۳۵ میلیارد ریال خسارت در این رشته پرداخت کرده است.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بانک دی بانک دی بیمه سامان بانک سینا