صورت های مالی بیمه نوین به تصویب سهامداران رسید
با برگزاری هفدهمین مجمع عمومی عادی سالانه:

صورت های مالی بیمه نوین به تصویب سهامداران رسید

اخبار پولی مالی- مجمع عمومی عادی سالانه بیمه نوین صبح روز چهارشنبه 11 خردادماه برای بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 29 اسفند 1400با حضور بیش از 59 درصد سهام‌داران برگزارشد.

اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بیمه سرمد بیمه دی تامین سرمایه امین
تولید سبز