محصول جدید بیمه تجارت‌نو در راه بازار
ا سرپرست بیبرای مشتریانی که خودروهای کم تردد دارند :

محصول جدید بیمه تجارت‌نو در راه بازار

اخبار پولی مالی-شرکت بیمه تجارت‌نو برای مشتریانی که خودروهای کم تردد دارند، طرحی را در دست اجرا دارد که آن افراد می توانند از این طرح برای کاهش هزینه و بهره بردن از پوشش های بیمه‌های بدنه استفاده کنند.

سودآوری و افزایش بهره‌وری؛ استراتژی جدید بیمه تجارت‌نو
قائم مقام بیمه تجارت‌نو اعلام کرد:

سودآوری و افزایش بهره‌وری؛ استراتژی جدید بیمه تجارت‌نو

اخبار پولی مالی- شرکت بیمه تجارت‌نو در سال 1401 استراتژی فروش بیمه‌های خرد را در دستور کار قرار داده و از ابزارهای نوین کسب و کار برای بهبود مستمر فضای کسب و کار بهره خواهد برد. همچنین در حوزه پرداخت خسارت در سال جاری برنامه ریزی های ویژه ای انجام شده است .

اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بیمه سرمد بیمه دی تامین سرمایه امین
تولید سبز