بیمه تجارت‌نو از صنایع تولیدی و خدماتی کشور حمایت می کند
با عملیاتی کردن طرح "وام بیمه تجارت":

بیمه تجارت‌نو از صنایع تولیدی و خدماتی کشور حمایت می کند

اخبار پولی مالی- شرکت بیمه تجارت‌نو با درنظر گرفتن شعار"تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها"، و با هدف حمایت از بیمه‌گذاران بزرگ اعم از صنایع تولیدی و خدماتی تلاش می کند تا خرید پوشش‌های بیمه‌ای مورد نیاز را برای بیمه‌گذاران تسهیل و ممکن سازد.
تندیس زرین مشتری مداری به بیمه تجارت‌نو رسید
در راستای ارائه خدمات ارزنده و توجه ویژه به امرمشتری مداری :

تندیس زرین مشتری مداری به بیمه تجارت‌نو رسید

اخبار پولی مالی-= شرکت بیمه تجارت‌نو، در راستای ارائه خدمات ارزنده و توجه ویژه به امرمشتری مداری در هشتمین اجلاس سراسری مدیریت مشتری مدار با محوریت رضایتمندی مشتری در دوران کرونا و پسا کرونا، تندیس زرین دریافت کرد.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بانک سینا

بنر بیمه دی 24061400