بیمه ایران معین سطح یک توانگری مالی را از آن خودکرد
برای نهمین سال متوالی :

بیمه ایران معین سطح یک توانگری مالی را از آن خودکرد

اخبار پولی مالی-  براساس اعلام بیمه مرکزی ج.ا.ایران، شرکت ایران معین درحالی توانست برای نهمین سال متوالی دربالاترین سطح توانگری مالی قرار گیرد که یکی از مهمترین شاخص‌های ارزیابی شرکت‌های بیمه‌ای سطح توانگری مالی است.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بانک سینا

بنر بیمه دی 24061400