حضور بیمه ایران‌معین در رویداد کیش اینوکس ۲۰۲۱
به عنوان راهبر بازار بیمه مناطق آزاد کشور

حضور بیمه ایران‌معین در رویداد کیش اینوکس ۲۰۲۱

   اخبار پولی مالی- بیمه ایران‌معین به عنوان راهبر بازار بیمه مناطق آزاد کشور، در سیزدهمین نمایشگاه معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری کشور و هشتمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی، حضور می‌یابد.
بیمه ایران‌معین حامی نمایشگاه کتاب کیش
در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی صورت گرفت:

بیمه ایران‌معین حامی نمایشگاه کتاب کیش

اخبار پولی مالی- شرکت بیمه ایران‌معین راهبر بازار بیمه مناطق آزاد کشور، در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی خود با حمایت از سومین نمایشگاه بزرگ کتاب کیش در توسعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی سهیم شد.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بانک دی بانک دی بیمه سامان بانک سینا