از پزشکان گهرزمین تجلیل شد
به مناسبت روز پزشک؛

از پزشکان گهرزمین تجلیل شد

اخبار پولی مالی- باحضور عضو هیات مدیره و معاون اداری و پشتیبانی گهرزمین، مدیر مجتمع این شرکت و جمعی از مدیران مجتمع معدنی و صنعتی گهرزمین در محل اورژانس این شرکت، از کادر درمان و پزشکان شاغل در این مرکز تجلیل به‌عمل آمد.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بیمه آسیا

بنر بیمه دی 24061400