تا سال آینده حدود ۱۵۰۰ مگاوات برق صنایع و معادن وارد مدار می شود
در حاشیه حضور در نمایشگاه "روایت خدمت" اعلام شد؛

تا سال آینده حدود ۱۵۰۰ مگاوات برق صنایع و معادن وارد مدار می شود

اخبار پولی مالی-رئیس هیات عامل ایمیدرو اعلام کرد: با اقدامات انجام شده؛ ۶۰۰ مگاوات برق نیروگاه افتتاح شده است و پیش‌بینی می‌شود تا سال آینده حدود ۱۵۰۰ مگاوات دیگر برق به مدار تولید برود تا تامین برق معدن و صنایع معدنی تسهیل شود.