برررسی عملکرد ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۱ بانک ملی
با حضور مدیران ارشد

برررسی عملکرد ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۱ بانک ملی

اخبار پولی مالی_ مدیرعامل بانک ملی ایران بعد از ظهر امروز در پایان نخستین روز همایش بررسی عملکرد ۶ ماه نخست سال 1401 ،ضمن قدردانی از عملکرد واحدهای صف و ستاد بانک، گفت: ارزیابی عملکرد واحدهای ستاد بانک برای نخستین بار اجرایی شد و از این پس نیز ارزیابی عملکرد واحدهای صف و ستاد هر ۶ ماه یکبار صورت می گیرد.