ساختار توانمند بانک ملی برای ارایه خدمات تخصصی به صنعت پتروشیمی
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران اعلام کرد؛

ساختار توانمند بانک ملی برای ارایه خدمات تخصصی به صنعت پتروشیمی

اخبار پولی مالی- بانک ملی ایران با رویکرد جدید و به صورت حرفه‌ای و تخصصی با شرکت‌های فعال در حوزه پتروشیمی همکاری می کند و اکنون ساختاری بسیار توانمند در این بانک برای ارائه خدمات تخصصی به مجموعه‌های پتروشیمی شکل گرفته است.

اینترنت بانک رفاه بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز