تقدیر وزیرجهاد ‌کشاورزی و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) از اقدامات بانک ملی
در راستای حمایت از کشاورزان

تقدیر وزیرجهاد ‌کشاورزی و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) از اقدامات بانک ملی

اخبار پولی مالی_ بانک ملی ایران در مراسم آیین قدردانی از منتخبین طرح ملی جهش تولید در دیمزارها در سال زراعی ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در راستای تحقق تعهدات و حمایت های بی دریغ و اقدامات گسترده به کشاورزان برای خرید ادوات کشاورزی و ایجاد فرصت های شغلی مولد و پایدار در اقصی نقاط کشور توسط وزیر جهاد کشاورزی و سرپرست ستاد اجرایی فرمان امام (ره) با دریافت لوح قدردانی شد.