بهره مندی ۱۰ میلیون نفر از تسهیلات قرض الحسنه بانک ملی
طی یک دهه اخیر صورت گرفت:

بهره مندی ۱۰ میلیون نفر از تسهیلات قرض الحسنه بانک ملی

اخبار پولی مالی -بانک ملی ایران به عنوان تکیه گاه و بازوی توانمند دولت طی یک دهه اخیر با پرداخت تسهیلات قرض الحسنه همسو با سیاست های مسئولیت‎ اجتماعی خود در مسیر پیشبرد اهداف محرومیت زدایی و توسعه‌ای کشور گام های مهمی برداشته است.

اینترنت بانک رفاه بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز