صدرنشینی بانک مسکن در شبکه بانکی
در جشنواره شهید رجایی استان کهگیلویه و بویراحمد؛

صدرنشینی بانک مسکن در شبکه بانکی

اخبار پولی مالی_ بانک مسکن رتبه برتر شبکه بانکی را در جشنواره شهید رجایی استان کهگیلویه و بویراحمد از آن خود کرد.