بانک مرکزی عراق اجازه انتقال دلار به ایران را ندارد
دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق:

بانک مرکزی عراق اجازه انتقال دلار به ایران را ندارد

اخبار پولی مالی_ دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق خاطرنشان کرد: بانک مرکزی عراق صرافی‌ها را مقید کرده است که مقصد انتقال ارز دلار را به بانک مرکزی اعلام کنند. اگر مقصد ایران اعلام شود بانک مرکزی عراق به دلیل تحریم‌ها برای صرافی دلار تخصیص نخواهد داد و اگر صادرکننده ایرانی در عراق دینار به صرافی بدهند و از صرافی بخواهد معادل‌ این پول را در ایران به دلار بدهد صرافی نرخ تبدیل دینار به دلار را با نرخ آزاد بازار بغداد محاسبه می‌کند

اینترنت بانک رفاه بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز