سقف تسهیلات حساب صندوق پس انداز مسکن جوانان افزایش یافت
با موافقت بانک مرکزی؛

سقف تسهیلات حساب صندوق پس انداز مسکن جوانان افزایش یافت

اخبار پولی مالی- بانک مرکزی با افزایش سقف تسهیلات حساب صندوق پس انداز مسکن جوانان در سال ۱۴۰۱ به مبالغ ۲، ۱.۷ و ۱.۴ میلیارد تومان به ترتیب در تهران، مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و سایر مناطق شهری برای حساب های افتتاحی در سال جاری موافقت کرد.

اینترنت بانک رفاه بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز