رشد ۶۸ درصدی در اعطای تسهیلات ریالی در استان یزد
رئیس شعبه یزد بانک توسعه صادرات ایران مطرح کرد:

رشد ۶۸ درصدی در اعطای تسهیلات ریالی در استان یزد

اخبار پولی مالی- این شعبه از بانک، نزدیک به 4 هزار میلیارد ریال تسهیلات به تولیدکنندگان صادرات محور استان یزد اختصاص داده که در مقایسه با سال گذشته رشد 68 درصدی را تجربه کرده است.

اینترنت بانک رفاه بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز