بانک سینا ۴۱۴ میلیارد ریال وام قرض‌الحسنه فرزند‌آوری داد
در راستای اجرای مفاد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت :

بانک سینا ۴۱۴ میلیارد ریال وام قرض‌الحسنه فرزند‌آوری داد

اخبار پولی مالی- بانک سینا در راستای اجرای مفاد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تعداد یک هزار و 80 فقره وام فرزند‌آوری به مبلغ 414 میلیارد ریال به واجدین شرایط پرداخت کرده است.
سبد  ۳۹۳۰ میلیارد ریالی به بانک سینا منتقل شد
با هدف تسویه بخشی از بدهی بنیاد مستضعفان انجام گرفت:

سبد ۳۹۳۰ میلیارد ریالی به بانک سینا منتقل شد

اخبار پولی مالی_ بانک سینا بخشی از مطالبات خود از بنیاد مستضعفان را با دریافت پرتفوی سهام ۳ هزار و ۹۳۰ میلیارد ریالی تسویه کرد.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بیمه سرمد بیمه سرمد بیمه دی بانک ملی