اهدای دستگاه الکتروفیزیولوژی بیماران قلبی از سوی بانک رفاه به بیمارستانی در بندر عباس
در راستای ایفای نقش موثر در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی صورت گرفت

اهدای دستگاه الکتروفیزیولوژی بیماران قلبی از سوی بانک رفاه به بیمارستانی در بندر عباس

اخبار پولی مالی-بانک رفاه کارگران در راستای ایفای نقش موثر در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی و با هدف حمایت از حوزه سلامت استان هرمزگان، یک دستگاه الکتروفیزیولوژی بیماران قلبی به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس اهداء کرد.

اینترنت بانک رفاه بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز