طرح‌های “ربیع رفاه” و “حرکت” بانک رفاه کارگران تمدید شدند
با هدف حمایت از اقشار کم‌درآمد جامعه و در راستای تحقق اهداف شعار سال

طرح‌های “ربیع رفاه” و “حرکت” بانک رفاه کارگران تمدید شدند

اخبار پولی مالی-با هدف حمایت از اقشار کم‌درآمد جامعه و در راستای تحقق اهداف شعار سال "تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین"، طرح‌های تسهیلاتی "ربیع رفاه" و "حرکت" بانک رفاه کارگران تمدید شد.

اینترنت بانک رفاه بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز