دسته‌چک‌های صیادی نسل اول را تعویض کنید

دسته‌چک‌های صیادی نسل اول را تعویض کنید

اخبار پولی مالی_ بانک توسعه صادرات ایران اعلام کرد که براساس بخشنامه بانک مرکزی مشتریان نسبت به تعویض دسته چک‌های طرح صیادی نسل اول با دسته چک‌های جدید صیادی اقدام کنند.