اختصاص هزارمیلیارد ریال تسهیلات بانک توسعه تعاون به تعاونی مرکز دیالیز در گیلان

اختصاص هزارمیلیارد ریال تسهیلات بانک توسعه تعاون به تعاونی مرکز دیالیز در گیلان

اخبار پولی مالی_ توجه به شعار سال (مهار تورم،رشد تولید) بسیار مهم است و بانک توسعه تعاون با شناسایی موانع موجود در رشد تولید و رفع موانع آن به واحدهای تعاونی و تولیدی اشتغال محور کمک شایانی خواهد کرد.