دادگاه عالی آمریکا استدلال‌های بانک ترکیه‌ای در پرونده ایران را رد کرد

دادگاه عالی آمریکا استدلال‌های بانک ترکیه‌ای در پرونده ایران را رد کرد

اخبار پولی مالی_ دادگاه عالی آمریکا روز چهارشنبه به وقت محلی استدلال‌های ارائه شده از سوی یک بانک ترکیه برای دفاع از خود در مقابل اتهامات کمک به ایران برای دور زدن تحریم‌های آمریکا را رد کرد اما پرونده را برای بررسی بیشتر بازگرداند.