افزایش تولید تندگویان در ۱۰۰ روز نخست
رئیس مجتمع پتروشیمی شهید تندگویان:

افزایش تولید تندگویان در ۱۰۰ روز نخست

اخبار پولی مالی-از ابتدای سال جاری تاکنون در در روند تولید واحدهای هر دو فاز این مجتمع پتروشیمی هیچ مشکلی و اختلالی وجود نداشته و تولید با حداکثر ظرفیت در این خطوط شامل واحدهای شیمیایی و پلیمری بدون وقفه انجام شده است.