رشد ۱۸۶ درصدی سود خالص “وتجارت”
مجمع‌ بانک تجارت برگزار شد

رشد ۱۸۶ درصدی سود خالص “وتجارت”

اخبار پولی مالی_ سهامداران بانک تجارت با تصویب صورت‌های مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ این بانک بزرگ بورسی کشور، با تقسیم ۵۸ ریال سود نقدی از مجموع ۵۷۵ ریال سود محقق شده به‌ازای هر سهم موافقت کردند.