جبران کاستی‌های موجود در ساماندهی منابع قرض‌الحسنه با بانک‌های تخصصی

جبران کاستی‌های موجود در ساماندهی منابع قرض‌الحسنه با بانک‌های تخصصی

اخبار پولی مالی_ رئیس اداره کل حقوقی و پیگیری وصول مطالبات بانک قرض‌الحسنه مهر ایران معتقد است که اقبال مردم به صندوق‌های قرض‌الحسنه و عدم فعالیت این صندوق‌ها در قالب قانون، باعث شد در سال ۱۳۸۶ اولین بانک تخصصی قرض‌الحسنه در کشور تأسیس شود.