بانک صنعت و معدن یک بانک تخصصی منضبط و کارآمد در راستای تأمین مالی بخش تولید است
در نشست با معاون بانك، بيمه و شركت هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي مطرح شد؛

بانک صنعت و معدن یک بانک تخصصی منضبط و کارآمد در راستای تأمین مالی بخش تولید است

اخبار پولی مالی- بانك صنعت و معدن همواره بانكي منضبط و آيين نامه محور بوده كه در خصوص تأمين مالي بخش توليد فعاليت هاي مؤثر و غيرقابل انكاري داشته و انتظار داريم در آينده نيز در پرداخت تسهيلات به واحدهاي توليدي با اعتبار سنجي درست و رعايت بهداشت اعتباري عمل كند.