دامنه نوسان معاملات بازار متشکل ارز حذف شد

دامنه نوسان معاملات بازار متشکل ارز حذف شد

اخبار پولی مالی_ مطابق اطلاعیه صادر شده از سوی بازار متشکل ارز ایران خطاب به کارگزاران آن بازار، کشف نرخ و انجام معاملات نقدی ارزی(اسکناس)، امروز(پنج شنبه، هشتم دی ماه)، بدون محدویت دامنه نوسان، صورت خواهد گرفت.