تقویت بازار سرمایه نیازمند نگاه کارشناسی بودجه ١۴٠٣ به این بازار
مدیرعامل سبدگردان داریوش عنوان کرد:

تقویت بازار سرمایه نیازمند نگاه کارشناسی بودجه ١۴٠٣ به این بازار

اخبار پولی مالی_ انتظار می‌رود به منظور شفافیت و تقویت معاملات بازار سرمایه مواردی همچون عوارض صادراتی، خوراک پتروشیمی‌ها، معافیت‌های مالیاتی مربوط به بازار سرمایه، نرخ بهره بانکی، خصوصی سازی، سهام عدالت، رفع قیمت‌گذاری دستوری و .... در بودجه ۱۴۰۳ لحاظ شود.