“نقشه راهبردی بازار سرمایه” رونمایی شد

“نقشه راهبردی بازار سرمایه” رونمایی شد

اخبار پولی مالی_ همزمان با هفته جهانی سرمایه‌گذاری در بورس و با حضور خبرنگاران بازار سرمایه، از "نقشه راهبردی بازار سرمایه" توسط رئیس و هیات مدیره سازمان بورس رونمایی شد.