شاخص‌های بازار سرمایه در هفته‌ای که گذشت

شاخص‌های بازار سرمایه در هفته‌ای که گذشت

اخبار پولی مالی_ طبق آمار ارائه شده از معاملات بازار سهام در هفته گذشته، سهم حقیقی‌ها، حقوقی‌ها و بازارگردان‌ها از گردش معاملات خرد سهام و حق تقدم به ترتیب ۲۶۲ هزار و ۳۶۵ میلیارد ریال (۷۱ درصد)، ۵۹ هزار و ۸۲۶ میلیارد ریال (۱۶ درصد) و ۱۰ هزار و ۶۷۷ میلیارد ریال (۳ درصد) بود.