دو دغدغه سرمایه‌گذاران بورس که باید رفع شود
کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد:

دو دغدغه سرمایه‌گذاران بورس که باید رفع شود

اخبار پولی مالی- با توجه به اتفاقاتی همچون زمزمه آزادسازی برخی منابع بلوکه شده ایران، عضویت ایران در پیمان شانگهای، افزایش تعامل تجاری با برخی کشورهای منطقه و... به نظر می‌رسد نگرانی‌ها بابت کسری بودجه دولت و تاثیر آن بر بورس با جبران احتمالی این کسری با افزایش هزینه شرکت‌ها، باید کمرنگ‌تر شود.