مسابقه خودروسازها در پیست بورس کالا

مسابقه خودروسازها در پیست بورس کالا

اخبارپولی مالی- به دنبال افزایش فزاینده تقاضا برای خودرو که در نتیجه تغییر ماهیت کالایی این محصول از مصرفی به سرمایه ای رخ داد، شیوه های متعددی برای مدیریت بازار این محصول وجلوگیری از خروج بازار از تعادل مورد نظر نهاد های دولتی در گیر در تولید و عرضه این کالا به مورد اجرا گذاشته شد. تعریف فرمول های غیر کارآمد نرخ گذاری تا قرعه کشی و ... اما هیچ یک از  این راه کارها موفق به مهار قیمتی و حذف رانت موثر در این بازار نشدند. نرخ تورم بالا و تفاوت نرخ درب کارخانه و بازار آزادمدیران را به این جمع بندی رساند که از مکانیسم بازار سرمایه برای عرضه این محصول بهره ببرند.