منطقه ویژه اقتصادی پیام حامی دوازدهمین نمایشگاه بین المللی اینوتکس

منطقه ویژه اقتصادی پیام حامی دوازدهمین نمایشگاه بین المللی اینوتکس

اخبار پولی مالی_ مدیر روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام با اشاره به برگزاری دوازدهمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری اینوتکس 2023 از حمایت این منطقه از نمایشگاه خبر داد و گفت امسال پیام حضوری فعال در این نمایشگاه خواهد داشت.