سازمان بورس حمایت‌های خود را محدود به بسته ۱۰ بندی نمی‌کند
مجید عشقی:

سازمان بورس حمایت‌های خود را محدود به بسته ۱۰ بندی نمی‌کند

اخبار پولی مالی_ سازمان بورس حمایت‌های خود را محدود به بسته ۱۰ بندی نمی‌کند. جهت افزایش اثرگذاری اقدامات حمایتی، قصد ارائه یک پیشنهاد چندبندی (سه الی چهار بند) به ستاد اقتصادی دولت را داریم و در تلاش برای اخذ مصوبه‌هایی در راستای رفع دغدغه‌های کلان بازار سهام هستیم.