توسعه سرمایه‌های انسانی، رکن اصلی تحقق توسعه
مدیرعامل فولاد مبارکه در کمیته مدیریت این شرکت مطرح کرد:

توسعه سرمایه‌های انسانی، رکن اصلی تحقق توسعه

اخبار پولی مالی-مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه با بیان این که اگر بخواهیم توسعه‌محور باشیم، توسعه سرمایه انسانی نخستین محور توسعه است، گفت: توسعه سرمایه انسانی شامل ابعاد فردی، جمعی و دانش کسب و کار است که برنامه‌ریزی برای توسعه آن در یک سازمان بسیار ضروری است.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بانک دی بانک دی