جزئیات پنج مرحله واریزی صندوق توسعه ملی به بورس/پرداخت ادامه دارد
صندوق توسعه ملی اعلام کرد؛

جزئیات پنج مرحله واریزی صندوق توسعه ملی به بورس/پرداخت ادامه دارد

اخبار پولی مالی-طبق آخرین آمار، از ۱۲ هزار میلیارد تومانی که صندوق توسعه ملی تعهد داشت تا به صندوق تثبیت بازار سرمایه پرداخت کند، ۵۰۰۰ میلیارد تومان واریز و ۷۰۰۰ میلیارد تومان باقی مانده است که البته فرایند واریزی تا اتمام تعهد صندوق توسعه ملی ادامه دارد.

اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بانک سپه بانک سپه تامین سرمایه تمدن
تولید سبز