افزایش سرمایه بانک مرکزی ابلاغ شد
با امضای معاون اول رئیس‌جمهور؛

افزایش سرمایه بانک مرکزی ابلاغ شد

اخبار پولی مالی_ معاون اول رئیس‌جمهور افزایش سرمایه بانک مرکزی، از محل اندوخته احتیاطی این بانک را ابلاغ کرد و به این ترتیب سرمایه بانک مرکزی به بیش از ۹۸ هزار میلیارد ریال رسید.