رشد ۷ هزار واحدی شاخص کل بورس
در معاملات امروز رقم خورد؛

رشد ۷ هزار واحدی شاخص کل بورس

اخبارپولی مالی- بازار سرمایه در پایان فعالیت امروز ۲۹ شهریور با رشد ۷ هزار واحدی در جایگاه یک میلیون و ۴۲۷ هزار واحدی ایستاد.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بیمه آسیا

بنر بیمه دی 24061400