مشتریان خواهان ارائه خدمات بانکی در شبکه های اجتماعی هستند
مدیر روابط عمومی بانک ایران زمین:

مشتریان خواهان ارائه خدمات بانکی در شبکه های اجتماعی هستند

اخبار پولی مالی-امروز رسانه های اجتماعی به مهارتی جدید برای همه تبدیل شده اند و استفاده گسترده از این شبکه ها فرصتی را به بانکها برای ارائه خدمات به کسب و کارها و مشتریان فراهم کرده است.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بانک دی بانک دی