برنامه هفتم توسعه واقع بینانه و دست یافتنی تدوین شود
رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد؛

برنامه هفتم توسعه واقع بینانه و دست یافتنی تدوین شود

اخبار پولی مالی-نوع بخشی به تامین مالی از طریق شبکه بانکی، بازار سرمایه و سرمایه گذاری خارجی با توجه به محدویت منابع مالی در تدوین برنامه هفتم ضرورتی غیرقابل انکار است. نظام اقتصادی کشور بانک محور است ولی باید از ظرفیت سایر بخش ها نیز در دستیابی به اهداف برنامه توسعه بهره ببریم.

تمامی چک های تضمین شده مجهز به شناسه صیادی ۱۶ رقمی شدند
معاون اداره توسعه و تدوین مقررات بانک مرکزی؛

تمامی چک های تضمین شده مجهز به شناسه صیادی ۱۶ رقمی شدند

اخبار پولی مالی_ تمامی چک های تضمین شده از امروز سه شنبه 17 خردادماه سالجاری مجهز به شناسه صیادی 16 رقمی شدند و بانک ها موظف هستند در زمان صدور چک تضمین شده اطلاعات اینگونه چک ها را در سامانه صیاد ثبت و تایید کنند.

اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بیمه سرمد بیمه دی تامین سرمایه امین
تولید سبز