داتین، جوایز کنفرانس تحول دیجیتال را کسب کرد
در سه محور زبدگی، رهبری و مدیریت کار در دوران کرونا

داتین، جوایز کنفرانس تحول دیجیتال را کسب کرد

اخبار پولی مالی- داتین، امسال هم موفق شد، جوایز کنفرانس بین‌المللی و پنجمین ارزیابی ملی تحول دیجیتال را در سه محور زبدگی دیجیتال، رهبری دیجیتال و مدیریت کار در دوران کرونا دریافت کند.