غفوری افزود: احداث تصفیه خانه ۴۰هزار متر مکعبی و تکمیل شبکه جمع آوری پساب نیشابور، در زمینه صیانت از ذخایر آبی دشت نیشابور اقدام ماندگاری خواهد بود و در طول زمان پیش‌بینی شده برای اجرا و بهره‌برداری تجاری از آن، علاوه بر ایجاد ۱۳۰۰ نفر شغل، میلیون‌ها متر مکعب آب صرفه‌جویی شده و برداشت از منابع زیرزمینی به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت.

غفوری خاطرنشان کرد: در حال حاضر برداشت آب برای تولید فولاد از منابع زیرزمینی دشت نیشابور صفر شده است و با اجرای این پروژه، سایر صنایع و بهره‌برداران نیز از بازچرخانی آب در یک سیکل دوستدار محیط زیست منتفع خواهند شد و علاوه بر آن، شهروندان نیشابوری نیز از شبکه فاصلاب مدرن شهری بهره‌مند می شوند.

مدیرعامل فولاد خراسان از حمایت نمایندگان نیشابور درمجلس، فرماندار، شرکت آب‌و‌فاضلاب استان و شهرستان، مدیران حاکمیتی و اداری شهر برای نقش‌آفرینی در شروع به اجرای این پروژه صمیمانه قدردانی کرد./