به گزارش اخبار پولی مالی به نقل از روابط عمومی شرکت آهن و فولاد ارفع،به مناسبت فرا رسیدن هفته تعاون،  مدیرعامل شرکت آهن و فولاد ارفع با جمعی از اعضای شورای کارگری فولاد ارفع، به دیدار و گفتگو پرداخت. در ابتدای این دیدار اعضای شورای کارگری، ضمن تشکر از فرصتی که در اختیار ایشان قرار داده شده؛ به بیان خواسته ها و درخواست های خود پرداختند.در ادامه این دیدار علی محمدی مدیرعامل شرکت آهن و فولاد ارفع در سخنانی رسیدگی به امور رفاهی و مسائل معیشتی کارکنان را یکی از اولویت های اصلی خود در شرکت فولاد ارفع برشمرد و افزود: می بایست با انجام برنامه ریزی های دقیق، سطح رفاه و معیشت کارکنان را افزایش دهیم که این امر خود تاثیر مستقیمی بر میزان انگیزه کاری و در نتیجه افزایش تولید و بهره وری در شرکت دارد.
کارکنان نباید دغدغه مسائل درمانی و معیشتی داشته باشند
محمدی در ادامه سخنان خود با اشاره به وضعیت نامطلوب اقتصادی و معیشتی در جامعه و دستور خود مبنی بر افزایش سقف تعهدات بیمه های تکمیلی کارکنان، عنوان نمود: تمامی سعی و تلاش بنده و همکارانم در معاونت سرمایه های انسانی بر این اصل استوار است که اقداماتی را صورت دهیم که کارکنان، دغدغه هزینه های درمانی و مسائل معیشتی را نداشته باشند.
توجه به خانواده های کارکنان نیز باید یکی از اولویت های واحد سرمایه های انسانی شرکت باشد.
ایشان در سخنانی به جایگاه و اهمیت رضایتمندی خانواده های کارکنان از شغل همکاران شاغل در شرکت، اظهار داشت: امیداوریم با پایان یافتن همه گیری ویروس منحوس کرونا در کشور، برنامه های مناسبی از جمله برگزاری جشن های مذهبی و سایر برنامه های رفاهی برای خانواده کارکنان در سطح شرکت و برای تمامی پیمانکاران اجرایی نمائیم.
محمدی در پایان این نشست، دستوراتی را در راستای درخواست های اعضای شورای کارگری و همچنین بهبود شرایط کارکنان، صادر نمود./